Type

Lens

Country

Scr

Features

Start

Serial

End

Qty

Date

Ai-S

300/4.5

MIJ

5+

focus to 3.5m

550001

550530 - 583388

 

33388

Nov 81 - 1994?

 

http://www.360doc.com/content/10/0811/09/25733_45176166.shtml

這是我的"新"鏡頭

第一顆長焦距

拍動物 還算可以勉強使用

使用近一個月來 還沒使用出好的心得

昨天拍燕子~如果沒有腳架及不怕生的燕子  還真有點難度

使用老鏡 要的只是感覺!!這才是態度^^

手動對焦 可玩度太高啦~~讚啦!! 

 

 

D20_7352.JPG D20_7354.JPG D20_7355.JPG D20_7357.JPG D20_7320.JPG D20_7332.JPG D20_7334.JPG D20_7339.JPG D20_7345.JPG D20_7346.JPG  

D20_7234.JPG D20_7237.JPG D20_7238.JPG D20_7229.JPG  

 

                   
                   
創作者介紹
創作者 賈藍蘇 的頭像
賈藍蘇

i TAICHUNG

賈藍蘇 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()